Hoppa till innehåll

Kontakta oss

Bear in mind that written communication such as mail and email to the Swedish Agency for Defence Analysis may become a public document under the principle of public access to information. Communication could be registered and disclosed upon request in accordance with the law.

Tänk på att skriftlig kommunikation med Myndigheten för totalförsvarsanalys e-post eller vanlig post blir allmän handling och kan komma att diarieföras samt, vid begäran om allmän handling, lämnas ut.

Postadress

Myndigheten för totalförsvarsanalys

Box 24250

104 51 Stockholm

Besöksadress

Myndigheten för totalförsvarsanalys

Linnégatan 89C

115 23 Stockholm

Postadress

Myndigheten för totalförsvarsanalys

Box 24250

104 51 Stockholm

Telefonnummer

010 - 160 51 00

Organisationsnummer

202100-7055