Hoppa till innehåll

Tillgänglighetsredogörelse enligt lagen (2018:1937) om tillgänglighet till digital offentlig service

Tillgänglighet för mtfa.se

Myndigheten för totalförsvarsanalys står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Det här dokumentet beskriver hur mtfa.se uppfyller lagen (2018: 1937) om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Webbplatsen är i huvudsak tillgänglig. Det kan dock vara så att vissa delar av webbplatsen inte fullt ut uppfyller lagens krav på tillgänglighet, se avsnittet nedan om teknisk information om webbplatsens tillgänglighet.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från mtfa.se som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du kontakta oss på följande sätt:

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss detta så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning ska övervaka att digital service som tillhandahålls av en offentlig aktör uppfyller kraven enligt lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter på webbplatsen kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det. (www.digg.se/tdosanmalan)

Myndigheten för totalförsvarsanalys kan inte garantera att webbplatsen uppfyller tillgänglighetskraven i alla delar. Med hänsyn till myndighetens storlek och tillgängliga resurser bedöms det som oskäligt betungande att i dagsläget säkerställa att webbsidan är anpassad så att den fullt ut uppfyller lagens krav på tillgänglighet. Myndighetens målsättning är att på sikt utveckla webbplatsen. Inom ramen för det arbetet kommer tillgänglighetskraven i lagen om tillgänglighet till digital offentlig service att beaktas. Myndigheten för totalförsvarsanalys har uppskattat tillgängligheten utan särskild granskning. Bedömningen gjordes den 16 januari 2023.