Myndigheten för totalförsvarsanalys


Myndigheten startade sin verksamhet den 1 januari 2023.